O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Ubytování České Švýcarsko, Ubytování v Hřensku a kolí v Českém Švýcarsku

Katalog ubytování České Švýcarsko. Nabídka ubytování v krásné přírodě Českého Švýcarska jehož centrem je město Hřensko s mnoha penziony. Chaty a chalupy stejně jako apartmány, penziony a hotely nabízejí levné i luxusní ubytování v Českém Švýcarsku plné zážitků. Ubytování v Českém Švýcarsku je ideální pro dovolenou pro rodiny s dětmi. Je zde nespočet námětů na turistické výlety vhodné pro celou rodinu.


V národním parku se nachází řada známých i méně známých přírodních památek a rezervací:


* Národní přírodní památka Pravčická brána

* Národní přírodní rezervace Růžák

* Přírodní rezervace Ponova louka

* Přírodní rezervace Babylon

* Přírodní památka Nad Dolským mlýnem


Chráněná území v bezprostřední blízkosti národního parku


* Přírodní rezervace Pavlino údolí

* Přírodní památka Meandry Chřibské Kamenice


Další zajímavá místa


* Okolí řeky Kamenice — Ferdinandova, Divoká a Tichá soutěska

* Hrad Šaunštejn poblíž Vysoké Lípy

* Mariina skála u Jetřichovic

* Vilemínina stěna u Jetřichovic

* Rudolfův kámen — vyhlídka u Jetřichovic

* Skalní hrad Falkenštejn

* Vyhlídka Belvedér u Labské stráně

* Malá Pravčická brána

* Na Tokáni


Národní park České Švýcarsko je jedním ze čtyř národních parků České republiky. Nalézá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská a zaujímá oblast při státní hranici se Německem, která ho odděluje od NP Saské Švýcarsko. Geologicky náleží do Děčínské vrchoviny.


Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní skalní města a na ně vázaní živočichové a rostliny. Oblast je známá především svými skalními útvary — věžemi, branami, stěnami, které vystupují nad souvislé lesy. Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice.


Územím procházely odedávna obchodní stezky, k jejichž ochraně bylo vybudováno množství skalních hrádků. Ty v některých obdobích sloužily též jako sídla lupičů.


Území bylo relativně hustě osídleno v době kamenné (četné nálezy propracovaných kamenných nástrojů) i v době bronzové, v čase českých Keltů je tato oblast smíšená kelto-germánská (Podmokelská kultura), v době stěhování národů je oblast zřejmě pustá. Slované osidlovali oblast postupně z jihu (Češi) a od severu (Lužičtí Srbové). Mocensky byla tato oblast vždy ovládána Českým státem (Koenigstein, Oybin - Ojvín). V době velké kolonizace (12. století, němečtí kolonisté zvaní českými králi) získala oblast charakter, který si uchovala dodnes - dlouhé lánové vsi podél vodních toků, typická architektura spojující západoevropské prvky (patrový hrázděný dům) a slovanské prvky (roubené stavby vhodné do chladného klimatu). Oblast byla jazykově převážně německá, zvláště po třicetileté válce pak v oblasti němčina zcela převážila. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva po roce 1945 byla oblast dosídlena především Čechy z východních Čech (region blízký geograficky, historicky (česká a německá větev Kinských) i kulturně), Slováky (z oblastí zničených válkou) a Rusíny (vojáky Svobodovy armády). V regionu existují i smíšené česko-německé rodiny. Nesourodý původ současného obyvatelstva z několika regionů s různými kulturními tradicemi způsobuje pnutí dodnes, každá z těchto \"menšin\" směřuje region diametrálně jinam.


Počátky turistického využití spadají do 19. století. Romantičtí umělci se nechávali inspirovat divokou krásou skal, jako například skladatel Carl Maria von Weber.


Snahy o zákonnou ochranu území byly již od počátku 20. století, komplexní ochranu území zajistilo až vyhlášení CHKO Labské pískovce. Přírodně nejcennější část území byla 1. ledna 2000 vyhlášena národním parkem, který má rozlohu 79,25km².

(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_%C5%A0v%C3%BDcarsko)

Ubytování České Švýcarsko, Ubytování v Hřensku a kolí v Českém Švýcarsku

Katalog ubytování České Švýcarsko. Nabídka ubytování v krásné přírodě Českého Švýcarska jehož centrem je město Hřensko s mnoha penziony. Chaty a chalupy stejně jako apartmány, penziony a hotely nabízejí levné i luxusní ubytování v Českém Švýcarsku plné zážitků. Ubytování v Českém Švýcarsku je ideální pro dovolenou pro rodiny s dětmi. Je zde nespočet námětů na turistické výlety vhodné pro celou rodinu.


V národním parku se nachází řada známých i méně známých přírodních památek a rezervací:


* Národní přírodní památka Pravčická brána

* Národní přírodní rezervace Růžák

* Přírodní rezervace Ponova louka

* Přírodní rezervace Babylon

* Přírodní památka Nad Dolským mlýnem


Chráněná území v bezprostřední blízkosti národního parku


* Přírodní rezervace Pavlino údolí

* Přírodní památka Meandry Chřibské Kamenice


Další zajímavá místa


* Okolí řeky Kamenice — Ferdinandova, Divoká a Tichá soutěska

* Hrad Šaunštejn poblíž Vysoké Lípy

* Mariina skála u Jetřichovic

* Vilemínina stěna u Jetřichovic

* Rudolfův kámen — vyhlídka u Jetřichovic

* Skalní hrad Falkenštejn

* Vyhlídka Belvedér u Labské stráně

* Malá Pravčická brána

* Na Tokáni


Národní park České Švýcarsko je jedním ze čtyř národních parků České republiky. Nalézá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská a zaujímá oblast při státní hranici se Německem, která ho odděluje od NP Saské Švýcarsko. Geologicky náleží do Děčínské vrchoviny.


Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní skalní města a na ně vázaní živočichové a rostliny. Oblast je známá především svými skalními útvary — věžemi, branami, stěnami, které vystupují nad souvislé lesy. Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice.


Územím procházely odedávna obchodní stezky, k jejichž ochraně bylo vybudováno množství skalních hrádků. Ty v některých obdobích sloužily též jako sídla lupičů.


Území bylo relativně hustě osídleno v době kamenné (četné nálezy propracovaných kamenných nástrojů) i v době bronzové, v čase českých Keltů je tato oblast smíšená kelto-germánská (Podmokelská kultura), v době stěhování národů je oblast zřejmě pustá. Slované osidlovali oblast postupně z jihu (Češi) a od severu (Lužičtí Srbové). Mocensky byla tato oblast vždy ovládána Českým státem (Koenigstein, Oybin - Ojvín). V době velké kolonizace (12. století, němečtí kolonisté zvaní českými králi) získala oblast charakter, který si uchovala dodnes - dlouhé lánové vsi podél vodních toků, typická architektura spojující západoevropské prvky (patrový hrázděný dům) a slovanské prvky (roubené stavby vhodné do chladného klimatu). Oblast byla jazykově převážně německá, zvláště po třicetileté válce pak v oblasti němčina zcela převážila. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva po roce 1945 byla oblast dosídlena především Čechy z východních Čech (region blízký geograficky, historicky (česká a německá větev Kinských) i kulturně), Slováky (z oblastí zničených válkou) a Rusíny (vojáky Svobodovy armády). V regionu existují i smíšené česko-německé rodiny. Nesourodý původ současného obyvatelstva z několika regionů s různými kulturními tradicemi způsobuje pnutí dodnes, každá z těchto \"menšin\" směřuje region diametrálně jinam.


Počátky turistického využití spadají do 19. století. Romantičtí umělci se nechávali inspirovat divokou krásou skal, jako například skladatel Carl Maria von Weber.


Snahy o zákonnou ochranu území byly již od počátku 20. století, komplexní ochranu území zajistilo až vyhlášení CHKO Labské pískovce. Přírodně nejcennější část území byla 1. ledna 2000 vyhlášena národním parkem, který má rozlohu 79,25km².

(zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_%C5%A0v%C3%BDcarsko)