O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

ubytování Adršpach a Broumovsko - penziony hotely na Broumovsku

Ubytování v penzionu nebo hotelu v Adršpachu a okolí, ubytování Broumovsko. Nabízíme vám doporučené hotely a penziony ČR. Ubytování v CHKO Broumovsko je krásným cílem pro výlety. Malebná příroda je jako stvořená pro romantickou dovolenou. Najdete tu cyklostezky i inspirativní nápady pro pěší turistiku. Vyberte si romantické ubytování a prožijte krásnou dovolenou plnou nádherných zážitků. -


Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla založena 27. března 1991. Nachází se v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina. Má rozlohu 41 000 ha. Je to oblast bohatá především na skalní města a stolové hory.


Národní přírodní rezervace Adršpašskoteplické skály byla vyhlášena již v roce 1933 na rozloze 1771 ha k ochraně zachovalých celků skalních měst. NPR se nachází zhruba v trojúhelníku vymezeném obcemi Adršpach (ZSJ Horní Adršpach), Teplice nad Metují a vrcholem Čáp nad vsí Skály.


Na tomto území se po ústupu křídového moře vlivem tektonické a erozní činnosti včetně větrání vytvořily v původně souvislé pískovcové tabuli dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické skály navzájem od sebe oddělená hlubokou Vlčí roklí.


Národní přírodní rezervace Broumovské stěny byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného nesouměrného hřbetu (Kuesta) Broumovských stěn. Nalézá se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod.


* Katastrální území: Bělý, Hlavňov, Křinice, Martínkovice, Božanov, Slavný, Suchý Důl

* Výměra: 1179,40 ha

* Nadmořská výška: 620-773 m

* Datum vyhlášení 5. 3. 1956


Broumovské stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V závislosti na úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté Broumovské kotliny spadá hřeben příkrými skalními stěnami a prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů.


Severní polovina Broumovských stěn se jeví jako jednoduchý a úzký asymetrický hřbet (typická kuesta), který od výrazného Honského Špičáku (652 m n. m. ) přechází na jihovýchodě přes Strážnou horu (688 m n. m. ) a Loučnou horu (647 m n. m. ) do mírné ploché sníženiny u obce Slavný. V průběhu celého hřbetu jsou v nejvyšších částech kolmé a převislé skalní stěny, v některých partiích až 50 m vysoké (Strážní hora, Hvězda, Supí hnízdo aj. ). Mírně ukloněné svahy k jihozápadu jsou členěné několika hlubokými a dlouhými skalními kaňony. Nejznámější z nich je Kovářova rokle. V blokových akumulacích se nacházejí pseudokrasové jeskyně, protékané podzemním tokem (suťové jeskyně). Podobný ráz mají i některé další dlouhé rokle (Hruškova, Hájkova a pod. ), které rovněž odvodňují jihozápadní svahy Broumovských stěn směrem na řeku Metuji.


I severovýchodní svahy jsou členěné skalními roklemi se stejně divokou modelací, ty však vzhledem k prudkým svahům tohoto úbočí mají jen krátký průběh. V jejich dnech, zahlcených mocnými blokovými sutěmi, se nacházejí podzemní systémy pseudokrasových suťových jeskyní, z nichž jeskyně ”Pod Luciferem” je svou délkou 395 m nejdelší a nejrozsáhlejší jeskyní v Broumovských stěnách. Jižní polovina Broumovských stěn od obce Slavný až po sedlo Machovský kříž na jihovýchodě nabývá složitější morfologii. Vlivem zvětšené frekvence tektonických poruch má zde terén podobu rozsáhlých pískovcových strukturních plošin s výrazným uplatněním pseudokrasového reliéfu. Na jihovýchodě je to plošina Signálu (708 m n. m. ), příkře spadající do údolí Židovky a k zdrojnicím Bělského potoka. Okraje i povrch plošiny jsou modelovány pestrými tvary selektivního zvětrávání pískovců i svahovými gravitačními pohyby a jsou rozčleněné roklemi a soutěskami i do menších skalních měst.


Plošina Božanovského Špičáku (773 m n. m. ) je nejvyšší částí celých Broumovských stěn. Má rovněž velmi bohatou a pestrou pseudokrasovou modelaci s uplatněním selektivního zvětrávání a gravitačních procesů. Je také známa výskytem velkého počtu tzv. skalních hřibů, dále i skalních mís a různých typů škrapů.


Poslední strukturní plošinou Broumovských stěn je pískovcové plató mezi vrcholy Velké kupy (708 m n. m. ) a Koruny (769 m n. m.) . Plošina výrazně vystupuje příkrými a vysokými srázy nad plochou Broumovskou kotlinu, opět s pestrou pseudokrasovou modelací.


Členitá morfologie především okrajů těchto strukturních plošin podmiňuje i početný výskyt podzemních prostor jeskynního až propasťovitého charakteru.


Česká část Stolových hor, která je zařazena v NPR Broumovské stěny, se nachází jihovýchodně od Machovského sedla. Geologicky a geomorfologicky je pokračováním Broumovských stěn.


(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Broumovsko)


Teplické skály - Národní přírodní rezervace

Mohutné skalní bloky, lezecké terény, divoké rokle, jeskyně a hluboké propasti. Úzké skalní soutěsky, do kterých sluneční paprsky neproniknou celý rok. Šero, vlhko, chlad a místy zbytky sněhu i uprostřed léta...


Broumovské stěny - Národní přírodní rezervace

Dvanáctikilometrový horský hřbet plný pískovcových věží i skalních hřibů, romantických zákoutí, hlubokých roklí, bludišť, strží, příkrých srázů a fascinujících výhledů do okolní krajiny.


Ostaš

Lesnatý vrchol stolové hory je výraznou dominantou krajiny u Police nad Metují. Ukrývá se zde svět pískovcových skal roztodivných tvarů a jmen – Čertovo auto, Mohyla smrti, Zbrojnoš, Budík...


Jiráskovy skály (Bischofstein)

Menší oblast pískovcových skal navazuje na Teplické skalní město. Jsou zde nejen četné lezecké terény, ale také malebné jezírko a malý barokní zámeček.


Javoří hory

Zalesněné pohoří se táhne po severovýchodním okraji Broumovského výběžku a představuje hranici s Polskem. Ruprechtický Špičák (880 m. n. m.), na jehož vrcholu stojí volně přístupná rozhledna, je nejvyšším bodem Broumovska.


Broumovská kotlina

Kotlina je z jedné strany uzavřena hradbou Broumovských stěn a z druhé strany hraničním hřebenem Javořích hor. Přirozeným centrem je město Broumov, obklopené vesnicemi tzv. lánového typu.


Góry Stolowe - Národní park (PL)

Polský národní park (NP) navazuje na pískovcové oblasti Broumovska. Panoramaticky a krajinářsky nejatraktivnější hory Sudet jsou zároveň jedinými tabulovými horami v celém Polsku. Skalní bludiště.


Metuje

Metuje (původně Methuja, z praindoevropského *medh- „prostřední“ – rozuměj prostřední řeka mezi Úpou a Orlicí; podle legendy z „med tu je“) je řeka v severovýchodních Čechách, levý přítok Labe.


(Zdroje: http://www.broumovsko.cz/info/prirodni-krasy.htm)

ubytování Adršpach a Broumovsko - penziony hotely na Broumovsku

Ubytování v penzionu nebo hotelu v Adršpachu a okolí, ubytování Broumovsko. Nabízíme vám doporučené hotely a penziony ČR. Ubytování v CHKO Broumovsko je krásným cílem pro výlety. Malebná příroda je jako stvořená pro romantickou dovolenou. Najdete tu cyklostezky i inspirativní nápady pro pěší turistiku. Vyberte si romantické ubytování a prožijte krásnou dovolenou plnou nádherných zážitků. -


Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla založena 27. března 1991. Nachází se v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina. Má rozlohu 41 000 ha. Je to oblast bohatá především na skalní města a stolové hory.


Národní přírodní rezervace Adršpašskoteplické skály byla vyhlášena již v roce 1933 na rozloze 1771 ha k ochraně zachovalých celků skalních měst. NPR se nachází zhruba v trojúhelníku vymezeném obcemi Adršpach (ZSJ Horní Adršpach), Teplice nad Metují a vrcholem Čáp nad vsí Skály.


Na tomto území se po ústupu křídového moře vlivem tektonické a erozní činnosti včetně větrání vytvořily v původně souvislé pískovcové tabuli dvě izolované skupiny skal – skalní města Adršpašské skály a Teplické skály navzájem od sebe oddělená hlubokou Vlčí roklí.


Národní přírodní rezervace Broumovské stěny byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného nesouměrného hřbetu (Kuesta) Broumovských stěn. Nalézá se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod.


* Katastrální území: Bělý, Hlavňov, Křinice, Martínkovice, Božanov, Slavný, Suchý Důl

* Výměra: 1179,40 ha

* Nadmořská výška: 620-773 m

* Datum vyhlášení 5. 3. 1956


Broumovské stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V závislosti na úklonu vrstev jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté Broumovské kotliny spadá hřeben příkrými skalními stěnami a prudkými svahy s převýšením i přes 300 metrů.


Severní polovina Broumovských stěn se jeví jako jednoduchý a úzký asymetrický hřbet (typická kuesta), který od výrazného Honského Špičáku (652 m n. m. ) přechází na jihovýchodě přes Strážnou horu (688 m n. m. ) a Loučnou horu (647 m n. m. ) do mírné ploché sníženiny u obce Slavný. V průběhu celého hřbetu jsou v nejvyšších částech kolmé a převislé skalní stěny, v některých partiích až 50 m vysoké (Strážní hora, Hvězda, Supí hnízdo aj. ). Mírně ukloněné svahy k jihozápadu jsou členěné několika hlubokými a dlouhými skalními kaňony. Nejznámější z nich je Kovářova rokle. V blokových akumulacích se nacházejí pseudokrasové jeskyně, protékané podzemním tokem (suťové jeskyně). Podobný ráz mají i některé další dlouhé rokle (Hruškova, Hájkova a pod. ), které rovněž odvodňují jihozápadní svahy Broumovských stěn směrem na řeku Metuji.


I severovýchodní svahy jsou členěné skalními roklemi se stejně divokou modelací, ty však vzhledem k prudkým svahům tohoto úbočí mají jen krátký průběh. V jejich dnech, zahlcených mocnými blokovými sutěmi, se nacházejí podzemní systémy pseudokrasových suťových jeskyní, z nichž jeskyně ”Pod Luciferem” je svou délkou 395 m nejdelší a nejrozsáhlejší jeskyní v Broumovských stěnách. Jižní polovina Broumovských stěn od obce Slavný až po sedlo Machovský kříž na jihovýchodě nabývá složitější morfologii. Vlivem zvětšené frekvence tektonických poruch má zde terén podobu rozsáhlých pískovcových strukturních plošin s výrazným uplatněním pseudokrasového reliéfu. Na jihovýchodě je to plošina Signálu (708 m n. m. ), příkře spadající do údolí Židovky a k zdrojnicím Bělského potoka. Okraje i povrch plošiny jsou modelovány pestrými tvary selektivního zvětrávání pískovců i svahovými gravitačními pohyby a jsou rozčleněné roklemi a soutěskami i do menších skalních měst.


Plošina Božanovského Špičáku (773 m n. m. ) je nejvyšší částí celých Broumovských stěn. Má rovněž velmi bohatou a pestrou pseudokrasovou modelaci s uplatněním selektivního zvětrávání a gravitačních procesů. Je také známa výskytem velkého počtu tzv. skalních hřibů, dále i skalních mís a různých typů škrapů.


Poslední strukturní plošinou Broumovských stěn je pískovcové plató mezi vrcholy Velké kupy (708 m n. m. ) a Koruny (769 m n. m.) . Plošina výrazně vystupuje příkrými a vysokými srázy nad plochou Broumovskou kotlinu, opět s pestrou pseudokrasovou modelací.


Členitá morfologie především okrajů těchto strukturních plošin podmiňuje i početný výskyt podzemních prostor jeskynního až propasťovitého charakteru.


Česká část Stolových hor, která je zařazena v NPR Broumovské stěny, se nachází jihovýchodně od Machovského sedla. Geologicky a geomorfologicky je pokračováním Broumovských stěn.


(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Broumovsko)


Teplické skály - Národní přírodní rezervace

Mohutné skalní bloky, lezecké terény, divoké rokle, jeskyně a hluboké propasti. Úzké skalní soutěsky, do kterých sluneční paprsky neproniknou celý rok. Šero, vlhko, chlad a místy zbytky sněhu i uprostřed léta...


Broumovské stěny - Národní přírodní rezervace

Dvanáctikilometrový horský hřbet plný pískovcových věží i skalních hřibů, romantických zákoutí, hlubokých roklí, bludišť, strží, příkrých srázů a fascinujících výhledů do okolní krajiny.


Ostaš

Lesnatý vrchol stolové hory je výraznou dominantou krajiny u Police nad Metují. Ukrývá se zde svět pískovcových skal roztodivných tvarů a jmen – Čertovo auto, Mohyla smrti, Zbrojnoš, Budík...


Jiráskovy skály (Bischofstein)

Menší oblast pískovcových skal navazuje na Teplické skalní město. Jsou zde nejen četné lezecké terény, ale také malebné jezírko a malý barokní zámeček.


Javoří hory

Zalesněné pohoří se táhne po severovýchodním okraji Broumovského výběžku a představuje hranici s Polskem. Ruprechtický Špičák (880 m. n. m.), na jehož vrcholu stojí volně přístupná rozhledna, je nejvyšším bodem Broumovska.


Broumovská kotlina

Kotlina je z jedné strany uzavřena hradbou Broumovských stěn a z druhé strany hraničním hřebenem Javořích hor. Přirozeným centrem je město Broumov, obklopené vesnicemi tzv. lánového typu.


Góry Stolowe - Národní park (PL)

Polský národní park (NP) navazuje na pískovcové oblasti Broumovska. Panoramaticky a krajinářsky nejatraktivnější hory Sudet jsou zároveň jedinými tabulovými horami v celém Polsku. Skalní bludiště.


Metuje

Metuje (původně Methuja, z praindoevropského *medh- „prostřední“ – rozuměj prostřední řeka mezi Úpou a Orlicí; podle legendy z „med tu je“) je řeka v severovýchodních Čechách, levý přítok Labe.


(Zdroje: http://www.broumovsko.cz/info/prirodni-krasy.htm)