O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Nabídka ubytování ve městech/obcích regionu:

C Cheb
zobrazit všechna města podle abecedy

Kudy z nudy v Čechách - tipy na české výlety

Kudy z nudy a nabídka tipů na výlety po České republice. Výběr výletů na kole, nápady jak se nenudit, turistické výlety. Tipy na výlety autem s dětmi jak nejlépe zahnat nudu v ČR.


Zajímavosti západních Čech:

Západočeská oblast se nachází při hranicích se Spolkovou republikou Německo. Skládá se z deseti okresů, které mají celkovou rozlohu 10 875 km2 a 860 000 obyvatel. V převážně hornatém terénu dosahují nejvyšších výšek Krušné hory (Klínovec 1244m) na severu a Šumava (Jezerní hora 1343 m) na jihu. Mezi nimi se rozprostírají Doupovské hory, Slavkovský les a Český les. Výraznější sníženiny tvoří pouze Sokolovská pánev a okolí Plzně. Velká většina území patří k povodí Labe. Jeho přítokem je řeka Ohře. Řeky Otava a Berounka, která vzniká splynutím Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, se do něj vlévají prostřednictvím Vltavy. Jen z malých ploch při hranicích odtéká voda do Dunaje. K významným vodním nádržím se řadí Hracholusky, Skalka a Jesenice. Ledovcový původ mají naše největší jezera Černé a Čertovo. Jediným velkoplošným chráněným územím, které se celé nalézá v západních Čechách, je CHKO Slavkovský les. Třetihorní sopečnou činnost tu dokládá výskyt vulkanitů, minerálních pramenů (Karlovy Vary a Mariánské Lázně) a četné výrony plynů (Mariánské Lázně). Z rostlinstva jsou nejpozoruhodnější druhy vázané na hadce (sleziník, rožec). V oborách je chován jelen sika, mufloni a daňci. Značnou část Klatovska zabírají CHKO a Národní park Šumava popsané podrobněji v kapitole "Jižní Čechy". Návštěvníci tu vyhledávají zvláště povodí řeky Vydry s erozními tvary (obří hrnce, viklany). Pouze částečně zasahuje do oblasti na Rokycansku CHKO Křivokátsko (např. starý bukový porost NPR Kohoutov). Mimo přírodních zajímavostí nabízí západní Čechy i množství kulturních a historických památek. Jedněmi z prvních kamenných románských hradů v Čechách byly Přimda a Cheb, připomínané již na počátku 12. století. Zbytky románské rotundy obsahuje i hrad Loket. Ten byl vybudován okolo roku 1230 na místě staršího hradiště a později přestavován Karlem IV. a rodem Šliků. Jedinečnou ukázkou nížinného hradu s důmyslným vodním opevněním je pozdně gotický Švihov. Dalšími známými hrady jsou Kašperk z doby Karla IV. a zřícenina Rábí při jejímž obléhání přišel o druhé oko husitský vojevůdce Jan Žižka. Empírový zámek Kynžvart byl nejoblíbenějším sídlem kancléře K. L. Metternicha. Jeho hosty byly přední evropské osobnosti jako J. W. Goethe a L. van Beethoven. Interiéry zámku obsahují bohaté sbírky včetně unikátních archeologických a uměleckých nálezů ze starověkého Egypta. Přírodně krajinářský park obklopuje klasicistní budovu zámku Kozel. Ve vnitřních prostorách se dochovala malířská dekorativní výzdoba a původní nábytek ve stylu Ludvíka XVI. Na pseudorenesančním zámku Lužany architekta J. Hlávky často pobývali A. Dvořák, J. Zeyer, J. V. Myslbek a další umělci. V západních Čechách se nalézá i řada pozoruhodných církevních objektů. Nejvzácnější stavbou chebského hradu je románská kaple sv. Erharda a Uršuly. Dominantu města Plzně tvoří katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. V letech 1193-97 byl založen klášter v Teplé s bazilikou Zvěstování P. Marie. Na počátku 12. století vznikly areály klášterů v Kladrubech a Plasech, rozsáhle přestavěné v době baroka za účasti architektů J. Santiniho a K. I. Dientzenhofera. Cennými urbanistickými komplexy jsou městské památkové rezervace Domažlice, Františkovy Lázně, Horšovský Týn, Loket a Plzeň. Památkovými zónami byly vyhlášeny ještě Jáchymov, Karlovy Vary, Kašperské Hory, Klatovy, Stříbro, Tachov, Velhartice a další. Lidovou architekturu představují památkové rezervace vesnického typu v okolí Plzně. Pozoruhodnou ukázkou městského opevnění ze 14. století jsou hradby v Tachově. Prvním specializovaným pivovarským muzeem na světě se stalo muzeum v Plzni otevřené roku 1959. Nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice je vodní hamr s expozicí železářství v Dobřívu. K významným technickým zajímavostem patří i štoly a stoky vodní soustavy z 16. století v Horním Slavkově. Světovou proslulost však získaly oblasti hlavně zdejší lázně. Karlovy Vary založil v okolí pramene Vřídlo již roku 1358 Karel IV. Během staletí se tu léčilo a pobývalo mnoho státníků (car Petr Veliký, K. Atatürk, T. G. Masaryk, Juan Carlos I.), spisovatelů (J. W. Goethe, N. V. Gogol, F. Kafka, K. Čapek), hudebníků (L. van Beethoven, N. Paganini, F. Schopin, A. Dvořák) a dalších významných osobností. Velké množství pacientů navštěvuje i Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně.

(zdroj: http://vokno.cz/lexikon/kraje.asp?id=2)

Kudy z nudy v Čechách - tipy na české výlety

Kudy z nudy a nabídka tipů na výlety po České republice. Výběr výletů na kole, nápady jak se nenudit, turistické výlety. Tipy na výlety autem s dětmi jak nejlépe zahnat nudu v ČR.


Zajímavosti západních Čech:

Západočeská oblast se nachází při hranicích se Spolkovou republikou Německo. Skládá se z deseti okresů, které mají celkovou rozlohu 10 875 km2 a 860 000 obyvatel. V převážně hornatém terénu dosahují nejvyšších výšek Krušné hory (Klínovec 1244m) na severu a Šumava (Jezerní hora 1343 m) na jihu. Mezi nimi se rozprostírají Doupovské hory, Slavkovský les a Český les. Výraznější sníženiny tvoří pouze Sokolovská pánev a okolí Plzně. Velká většina území patří k povodí Labe. Jeho přítokem je řeka Ohře. Řeky Otava a Berounka, která vzniká splynutím Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, se do něj vlévají prostřednictvím Vltavy. Jen z malých ploch při hranicích odtéká voda do Dunaje. K významným vodním nádržím se řadí Hracholusky, Skalka a Jesenice. Ledovcový původ mají naše největší jezera Černé a Čertovo. Jediným velkoplošným chráněným územím, které se celé nalézá v západních Čechách, je CHKO Slavkovský les. Třetihorní sopečnou činnost tu dokládá výskyt vulkanitů, minerálních pramenů (Karlovy Vary a Mariánské Lázně) a četné výrony plynů (Mariánské Lázně). Z rostlinstva jsou nejpozoruhodnější druhy vázané na hadce (sleziník, rožec). V oborách je chován jelen sika, mufloni a daňci. Značnou část Klatovska zabírají CHKO a Národní park Šumava popsané podrobněji v kapitole "Jižní Čechy". Návštěvníci tu vyhledávají zvláště povodí řeky Vydry s erozními tvary (obří hrnce, viklany). Pouze částečně zasahuje do oblasti na Rokycansku CHKO Křivokátsko (např. starý bukový porost NPR Kohoutov). Mimo přírodních zajímavostí nabízí západní Čechy i množství kulturních a historických památek. Jedněmi z prvních kamenných románských hradů v Čechách byly Přimda a Cheb, připomínané již na počátku 12. století. Zbytky románské rotundy obsahuje i hrad Loket. Ten byl vybudován okolo roku 1230 na místě staršího hradiště a později přestavován Karlem IV. a rodem Šliků. Jedinečnou ukázkou nížinného hradu s důmyslným vodním opevněním je pozdně gotický Švihov. Dalšími známými hrady jsou Kašperk z doby Karla IV. a zřícenina Rábí při jejímž obléhání přišel o druhé oko husitský vojevůdce Jan Žižka. Empírový zámek Kynžvart byl nejoblíbenějším sídlem kancléře K. L. Metternicha. Jeho hosty byly přední evropské osobnosti jako J. W. Goethe a L. van Beethoven. Interiéry zámku obsahují bohaté sbírky včetně unikátních archeologických a uměleckých nálezů ze starověkého Egypta. Přírodně krajinářský park obklopuje klasicistní budovu zámku Kozel. Ve vnitřních prostorách se dochovala malířská dekorativní výzdoba a původní nábytek ve stylu Ludvíka XVI. Na pseudorenesančním zámku Lužany architekta J. Hlávky často pobývali A. Dvořák, J. Zeyer, J. V. Myslbek a další umělci. V západních Čechách se nalézá i řada pozoruhodných církevních objektů. Nejvzácnější stavbou chebského hradu je románská kaple sv. Erharda a Uršuly. Dominantu města Plzně tvoří katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. V letech 1193-97 byl založen klášter v Teplé s bazilikou Zvěstování P. Marie. Na počátku 12. století vznikly areály klášterů v Kladrubech a Plasech, rozsáhle přestavěné v době baroka za účasti architektů J. Santiniho a K. I. Dientzenhofera. Cennými urbanistickými komplexy jsou městské památkové rezervace Domažlice, Františkovy Lázně, Horšovský Týn, Loket a Plzeň. Památkovými zónami byly vyhlášeny ještě Jáchymov, Karlovy Vary, Kašperské Hory, Klatovy, Stříbro, Tachov, Velhartice a další. Lidovou architekturu představují památkové rezervace vesnického typu v okolí Plzně. Pozoruhodnou ukázkou městského opevnění ze 14. století jsou hradby v Tachově. Prvním specializovaným pivovarským muzeem na světě se stalo muzeum v Plzni otevřené roku 1959. Nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice je vodní hamr s expozicí železářství v Dobřívu. K významným technickým zajímavostem patří i štoly a stoky vodní soustavy z 16. století v Horním Slavkově. Světovou proslulost však získaly oblasti hlavně zdejší lázně. Karlovy Vary založil v okolí pramene Vřídlo již roku 1358 Karel IV. Během staletí se tu léčilo a pobývalo mnoho státníků (car Petr Veliký, K. Atatürk, T. G. Masaryk, Juan Carlos I.), spisovatelů (J. W. Goethe, N. V. Gogol, F. Kafka, K. Čapek), hudebníků (L. van Beethoven, N. Paganini, F. Schopin, A. Dvořák) a dalších významných osobností. Velké množství pacientů navštěvuje i Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně.

(zdroj: http://vokno.cz/lexikon/kraje.asp?id=2)